Xai dessosat, be cuinat amb tomàquet, ceba i espècies tradicionals

Cordero deshuesado, bien cocinado con tomate, cebolla y specias tradicionales

Boneless lamb, well cooked with tomatoes, onions and traditional spices