Peix amb una salsa de curry tradicional

Pescados en una salsa de curry tradicional

Prawns in a traditional curry sauce