Xai dessosat en una salsa de espècies

Cordero deshuesado en una salsa de especias

Boneless lamb in a spicy sauce