Xai dessosat amb espècies especials de Goa, molt picant

Cordero deshuesado con especias especiales de Goa, muy picante

Boneless lamb with special spices from Goa, very hot