Gambes amb una salsa de curry tradicional

Gambas en una salsa de curry tradicional

Prawns in a traditional curry sauce