Trossos de lluç arrebosats, fregits amb espècies tradicional

Trosos de merluza rebosadas, frita con especias tradicionales

Batter fried pieces of hake, traditionaly spiced