Aperitiu : Coca torrada de farina molt fina de llenties amb espécies tradicionals

Aperitivo : Torta de harina tostada, muy fina de lentejas con especies tradicionales

Appetizer : Crispy toasted Indian snack made with lentils with special spices