Xai dessosat en salsa especial, a l´estil del nord de l´India

Cordero deshuesado en una salsa especial, al estilo del norte de la India

Boneless lamb in a special sauce, north Indian style