Entrantes No Vegetarianos | Non-Veg. Starters

Murgh Tikka

  • 11,90
   al carrito

Trossos de pollastre rostides i arrebosades am iogurt i espècies tradiconals, enfornat al “TANDOOR”
Trozos de pollo dehuesado con especias tradicionales horneados en el “TANDOOR”
Pieces of boneless chicken marinated with traditional spices and yoghurt grilled in the “TANDOOR”

Murgh Pakora

  • 8,90
   al carrito

Pollastre trossejat i dessosat, arrebosat i fregit amb espècies tradicionals
Pollo troceado y deshuesado, rebozado y frito con especias tradicionales
Boneless pieces of chicken, batter fried with traditional spices

Jhinga Pakora

  • 10,90
   al carrito

Gambes arrebosades, fregides amb espècies tradicionals
Gambas rebozadas, fritas con especias tradicionales
Batter fried shrimps with tarditional spices

Machhi Pakora

  • 10,90
   al carrito

Trossos de lluç arrebosats, fregits amb espècies tradicional
Trosos de merluza rebosadas, frita con especias tradicionales
Batter fried pieces of hake, traditionaly spiced

Tandoor Murgh

  • 10,90
   al carrito

Cuixa de pollastre marinat amb espècies tradicionals, enfornat al “TANDOOR”
Muslo de pollo marinado con especias tradicionales horneado en el “TANDOOR”
Chicken leg, marinated with traditional spices and baked in the “TANDOOR”

Lamb Tikka

  • 14,90
   al carrito

Peces de xai dessosades, marinades amb espècies tradiconals, enfornat al “TANDOOR”
Trosos de cordero deshuesados, marinados con especias tradicionales, horneado en el “TANDOR”
Pieces of boneless lamb, marinated with traditional spices, baked in the “TANDOOR”

Seekh Kebab

  • 11,50
   al carrito

Rotlle de carn picada de xai, amb espècies tradicionals, enfornat al “TANDOOR”
Rollos de carne picada, con especias tradicionales horneados en el “TANDOOR”
Minced meat skewers, traditionally spiced

Jhinga Tandoori

  • 14,90
   al carrito

Gambes marinades amb espècies tradicionals, enfornat al “TANDOOR”
Gambas marinadas con especias tradicionales, horneadas en el “TANDOOR”
Shrimps marinated with traditional spices, baked in the “TANDOOR”

Mix Grill Platter

  • 17,90
   al carrito

Peix, gambes, carn, pollastre, marinats amb espècies tradicionals, enfornats al “TANDOOR”
Pescado, gambas, carne, pollo, marinados con especias tradicionales, horneados en el “TANDOOR”
Fish, shrimps, meat, chicken marinated with traditional spices, baked in the “Tandoor”