Especialidades en Yogures | Yoghurt Specialities

Dahiwada

    • 6,90

Cresta de llenties amb iogur i espècies tradicionals
Empanadillas de lentejas en yogur y especias tradicionales
Lentil cutlet in yoghurt with traditional spices

Mix Vegetable Raita

    • 4,90

Iogurt amb verdures i fines herbes
Yogur con verduras y finas hierbas
Yoghurt with vegetables and fine herbs

Boondhi Raita

    • 3,90

Llágrimes de farina de cigrons fregides en iogurt
Lagrimas de harina de garbanzos fritas en yogur
Small fried pearls of gram flour in yoghurt

Plain Dahi

    • 3,50

Iogurt Natural
Yogurt natural
Plain natural yoghurt